Ejendomsmæglerfirmaet Berg Halager

har rødder der går helt tilbage til 1976, hvor ægteparret Ove og Else Berg etablerede virksomheden.
I 2019 blev et generationsskifte gennemført, og fra januar 2020 er det datteren af de oprindelige stiftere, Christina Berg Halager, som har været ansat i firmaet siden 2001, og hendes mand Kristian Halager, som sammen fører firmaet ind i det næste årti sammen med Else Berg.

LOVPLIGTIGE OPLYSNINGER

Til opfyldelse af Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom, § 27, gives disse oplysninger:
Virksomhedens CVR-nr.: 40984453.
FORSIKRINGSOPLYSNINGER
Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.
ERHVERVSSTYRELSEN
Ejendomsmæglerloven er underlagt Erhvervsstyrelsen. Se mere på www.erhvervsstyrelsen.dk
FAGLIGE ORGANISATIONER
Virksomheden og de ansatte ejendomsmæglere i virksomheden er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening www.de.dk
Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S. Tlf.nr.: 70 25 36 66 www.ejendomsmaeglernaevnet.dk