LOVPLIGTIGE OPLYSNINGER

Virksomhedens CVR-nr.: 40984453.
FORSIKRINGSOPLYSNINGER
Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos HDI Forsikring, Langebrogade 3F, 1411 København K.
ERHVERVSSTYRELSEN
Ejendomsmæglerloven er underlagt Erhvervsstyrelsen. Se mere på www.erhvervsstyrelsen.dk
FAGLIGE ORGANISATIONER
Virksomheden og de ansatte ejendomsmæglere i virksomheden er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening www.de.dk
TIL OPFYLDELSE AF FORBRUGERKLAGELOVEN § 4 GIVES FØLGENDE OPLYSNINGER
Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til:
Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S., Tlf.: 70 25 36 66,
www.ejendomsmaeglernaevnet.dk
Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, Tlf.: 72 40 56 00,
dnfe.naevneneshus.dk