LOVPLIGTIGE OPLYSNINGER

Til opfyldelse af Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom, § 27, gives disse oplysninger:
Virksomhedens CVR-nr.: 40984453.
FORSIKRINGSOPLYSNINGER
Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.
ERHVERVSSTYRELSEN
Ejendomsmæglerloven er underlagt Erhvervsstyrelsen. Se mere på www.erhvervsstyrelsen.dk
FAGLIGE ORGANISATIONER
Virksomheden og de ansatte ejendomsmæglere i virksomheden er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening www.de.dk
Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S. Tlf.nr.: 70 25 36 66 www.ejendomsmaeglernaevnet.dk